Af Hans Rømer

I et halvt år har Ole Nielsen afprøvet et overvågningssystem på bil vaskemaskinen på sin YX/Uno-X station
i Kirke Hyllinge. Systemet er udviklet af Juhl Sikring i Næstved, som i forvejen leverer og installerer overvågningssystemer til en lang række servicestationers forpladser og butikker.

”Til forskel fra de fleste andre overvågningssystemer, som sender besked om fejl og stop til vaskemaskineleverandørens kontrolcentral, giver vores system, på under 10 sekunder, besked direkte til stationens ejer.

Desuden er det universelt, så det kan benyttes på alle fabrikater af bil vaskemaskiner, da det ikke er inde i
protokollen mellem styringen og maskinen. Det arbejder direkte på displayet på maskinens styreboks, hvorfra
det kan fortælle pc’en, hvilke fejl der er. Brugerfladen er meget simpel og opkobling kan ske fra ethvert sted
med en internetforbindelse”, forklarer indehaver af Juhl Sikring, Ulrich Juhl.

Ole Nielsen har i forvejen overvågning på sin station fra Juhl Sikring, så det var nærliggende at bruge hans station til pilotprojektet for overvågning af vaskemaskinen, inden det var klar til større udbredelse. Men Ulrich Juhl understreger, at det ikke er nogen betingelse, at det er et af hans overvågningsanlæg, der benyttes på for plads og i butik. Vaskemaskinen er en cirka fem år gammel Christ.
Hurtigt i gang igen ”Maskinen kører meget stabilt, så det er måske engang hver fjortende dag,
jeg får melding om en fejl eller et stop.
Og det drejer sig tit om småting, som jeg hurtigt selv kan klare. De fleste stop skyldes, at bilisterne selv trykker på nødstop knappen, fordi de opdager, at de for eksempel har glemt at tage antennen af eller at rulle et vindue op, når maskinen er gået i gang. Så skal jeg bare ud og genstarte den. Flere andre fejl kan jeg også selv
klare, og hvis displayet viser en fejl, som jeg er i tvivl om, kan det meget tit klares med en opringning til min maskinleverandør, Autotank, som så siger, hvad jeg skal gøre.
Jeg kan også styre børsterne via computeren”, fortæller Ole Nielsen.
Ole Nielsen er meget tilfreds med systemet, som betyder, at vaskemaskinen i langt de fleste tilfælde hurtigt er
kørende igen, og at han ikke skal vente på en servicetekniker Ole Nielsen har ikke regnet på, hvad han har sparet på servicekontoen, men Ulrich Juhl vurderer, at en servicestation sagtens kan tjene investeringen hjem på et par år,da afgiften per udført vask til leverandørens kontrolcentral ikke længere er der, og da maskinen hurtigt er i gang igen.
Investeringen afhænger noget af, hvilket overvågningsanlæg stationen i øvrigt benytter.